Facebook
Klubové podzimní zkoušky ohařů
Přidáno - 05.09.2007 (18:45:40)


Dne 29.8.2007 byly uspořádány Podzimní klubové zkoušky ohařů všech plemen. Tyto zkoušky se pořádaly ve spolupráci Klubu krátkosrstý ohař a OMS-Klatovy. Zkoušky se konaly v honitbě Mířenice - Letovy. Na zkoušky bylo přihlášeno 23 psů.
Po slavnostním zahájení v pěkném prostředí v zámeckém parku, kde provedl zahájení ředitel zkoušek Šíma Jiří , který řekl pár slov o honitbě a zkoušky zahájil a poté předal slovo zástupkyni OMS-Klatovy Ing. Lence Fialové, která vykonává předsedkyni kynologické komise v okrese Klatovy, po jejím proslovu bylo předáno slovo předsedovi kubu ohařů ing. Vlasákovi , který jménem klubu všechny přítomné přivítal a po jeho projevu předal slovo vrchnímu rozhodčímu Jaroslavu Šímovi , který se ujal své funkce. Po rozlosování psů do 4 skupin a veterinární prohlídce se všichni rozjeli na jednotlivá stanoviště v honitbě.
Honitba byla výborně zazvěřená pernatou zvěří, která se zde lovila a všichni psi měli možnost vystavení. Co se týká zvěře srstnaté měli štěstí jen někteří jedinci.
Velice kladně bylo hodnoceno občerstvení, které bylo zajištěno rozvozem autem po skupinách v honitbě.
Když byly práce v honitbě ukončeny všichni se sešli v hostinci v Nalžovských Horách, kde se provedlo sčítání tabulek a všechy náležitosti s tímto spojené.
Závěrečné ukončení bylo provedeno v parku slavnostním zatroubením trubačem a provedlo se vyhodnocení.
Vrchní rozhodčí seznámil s výsledky, které vypadaly takto: Zúčastnilo se 23 psů z toho 17 úspěšně prospělo z těchto 17 bylo ohodnoceno 16 ohařů v první ceně a jeden v ceně druhé. Šest psů na zkouškách neobstálo. Vítězem zkoušek se stala Ing. Lenka Fialová se psem VMO Kirki Ciperro, tento psík získal titul CACT. Na druhém místě se umístil Václav Charvát s fenou NKO Minkou z Cidlinovy Špičky, také získal titul CACT. Třetí místo a titul res. CACT získal pes NKO Rambo z Chlumína, vůdce Josef Havel. Titul CACT získal také VOK Mrak z Kaznějova, vůdce Václav Koldinský, fena ČF Borka z Debec s MUDr. Václavem Šímou a fena SHO Cira z Michostovských polí s Janou Uriánkovou.
Po úspěšném vyhodnocení zkoušek, byly vůdcům předány poháry a věcné dary. Na závěr poděkoval vítěz zkoušek a předseda klubu Ing. Václav Vlasák, že doufá v uspořádání těchto zkoušek i příští rok. Dále oba kladně hodnotili zabezpečení zkoušek ze strany MS Mířenice.
Myslím, že tyto zkoušky měly velkou úroveň a reprezentovaly zadání titulu CACT.

Sbor rozhodčích byl delegován takto :
vrchní rozhodčí : Šíma Jaroslav

rozhodčí : ing Vlasák Václav, Vach Pavel, Polák Jan, Cikán Jaroslav, Šlouf Jan
Burdová Eva, MVDr Šimek František, Maňhal Václav


                                                                                                       vrchní rozhodčí Šíma Jaroslav

 

Kirki Ciperro
Foto: Ing. Lenka Fialová

Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO