Facebook
IKP 2011
Přidáno - 28.10.2011 (15:37:07)
25.ročník IKP- Německo-Surwold – velký úspěch českých účastníků

Ve dnech 13. - 15.10.2011 se konal v Německu, ve spolkové zemi Dolní Sasko, u Severního moře téměř na hranicích s Holandskem.
Většina českých účastníků – vůdců, rozhodčích i korony se na cestu vydala již ve středu dopoledne 12.10.2011. Po osmi stech kilometrech jsme se dostali do místa přechodného bydliště v městečku Rhede, asi 25 km od centra soutěže Surwoldu.
Letošním pořadatelem IKP byl jeden z německých klubů – Klub Wesser- Ems, který ve svém názvu má určenu svoji polohu - umístění v Dolním Sasku. V Německu je 36 regionálních klubů, které vytváří unii v podobě spolkového klubu , který je vlastně klubem třicátýmsedmým.
Na letošní IKP bylo přihlášeno 190 NKO, dostavilo se 168. Z toho 72 psů a 96 fen. Své psy vyslalo celkem 37 klubů z Německa i zahraničí. Všichni vůdci z Česka nastoupili pod hlavičkou našeho klubu (3 vyslal náš klub a jednoho KKO Brno). Stejně tak pod hlavičkou našeho klubu bylo přihlášeno a dostavilo se 5 rozhodčích - čtyři z našeho klubu a jeden z KKO Brno.
Na IKP posuzoval také zástupce KCHNKO Praha, MVDr. Čestmír Šrámek, Csc., který byl přihlášen svým mateřským klubem KCHNKO. Bohužel kromě jednoho rozhodčího KCHNKO nevyslal žádného ohaře, podobně jako v posledních osmi letech na posledních pěti ročnících IKP. Naposledy se psi přihlášení KCHNKO zúčastnili v roce 2001 v Rakousku – Schlosshofu.
Malé porovnání. Na posledních 5. ročnících IKP/ od roku 2003 / bylo naším klubem přihlášeno 25 NKO, startovalo jich 24 a obstálo 20.
Ale k samotnému průběhu IKP. Ve čtvrtek 13.10.2011 od rána se v Surwoldu - centru IKP, zvané Alter Bauhof, sjížděli pořadatelé, vůdci i rozhodčí k prezentaci. Ve 13,30 hodin po krátké poradě rozhodčích pro posuzování exteriéru a stejně tak krátkém bez okázalostí provedeném zahájení začalo první vyvrcholení programu IKP – přehlídka exteriéru – zuchtschau.
Psi a stejně tak feny byly posuzovány vždy třemi rozhodčími, každé pohlaví ve dvou kruzích. Poprvé nebyly účastníci řazení podle názvu klubu, který je přihlásil, ale podle abecedy. Rozhodujícím písmenem pro zapsání psa do katalogu IKP bylo první písmeno v názvu chovatelské stanice.
Jeden pes z Česka a tři feny byly podle začínajících písmen vždy ve druhých kruzích. Všichni ohaři z Česka – pes Gert ze Štípek a feny Keira od Řeky Lomnice, Karin od Věžeckého potoka i Magda z Vtelenských polí byli hodnoceni známkou výborná a obhájili tím ocenění získané v ČR, udané při přihlášení na IKP. Gert ze Štípek byl ve svém kruhu vybrán mezi nejlepších deset psů a postoupil do semifinále mezi nejlepších dvacet. Z těchto 20 psů potom šest rozhodčích, kteří posuzovali psi v obou kruzích vybrali nejlepších deset. Nejlepších deset psů i nejlepších deset fen postoupili do finále. Finále posuzovali hlavní rozhodčí každé ze čtyř skupin: Gerd Schad – hlavní poradce chovu zastřešujícícího klubu, Johann Ecker – hlavní poradce chovu z Rakouska, viceprezident spolkového klub a předseda klubu Saarland Wolfgang Casper a předseda klubu Sudwest, a zároveň člen prezidia spolkového zastřešujícího klubu Andreas Thomschke. Tito rozhodčí nejdříve vybrali pět psů, kterým následně rozdělili ocenění V1 – V5. Totéž později provedli u fen. Tomuto super finále přihlíželo jistě 500 diváků.
K velké radosti celé naší výpravy byl pes Gert ze Štípek předvedený Luďkem Mullerem postaven na 2 místo a získal ocenění V2 což se ještě nikdy psu ani feně v historii IKP nepodařilo. Návazal na úspěchy svého otce Tora ze Śtípek, který ve Francii – Vitry le Francois na iKP v roce 2005 získal ocenění V4, a ještě jej o dvě místa předčil.
Nejlepších pět psů a fen přehlídky:

Psi:

V1 Scout vom Riverwoods
V2 Gert ze Štípek
V3 Iru del Valle de Caranza
V4 Eric vom Westenholzer Bruch
V5 Ivo vom Hinschen

Feny:

V1 Steffi vom Jydefek
V2 Quelle von Niemen
V3 Eische vom Westenholzer Bruch
V4 Isa vom Hinschen – Hof
V5 Rike vom Delme Horst

V pátek 14.10. a sobotu dopoledne 15.10. proběhlo vlastní zkoušení psů a fen v poli a ve vodě podle mezinárodního řádu pro polní a vodní práci, schváleného FCI specielně pro tyto zkoušky. Ohaři, kteří se dostavili / bylo jich 168 a byli rozděleni do 42 skupin /. Byla určena místa brzkého ranního srazu jednotlivých skupin,na naše poměry – v 7,00 hodin. Některé skupiny to měly z centra soutěže i 100 kilometrů.

Každý NKO na IKP musí hledat ve dvou kolech. Zde musí prokázat hledání pro plemeno typické vystavení včetně postoupení a poslušnost před zvěří a bez zvěře. Musí prokázat přinášení pernaté zvěře daleko pohozené. Stejně tak musí prokázat, že jde na povel do vody a sám si musí poradit – musí prokázat loveckou chytrost a vlohy, kde na rybníku vyhledá postřelenou kachnu, kterou má pronásledovat a v ideálním případě přinést k vůdci. Pokud pes prokáže tuto schopnost a přesto se mu nedaří kachnu dostihnout / potápí se nebo špatně přístupný terén / nechají rozhodčí kachnu zastřelit a pes ji musí přinést a odevzdat. Když pes kachnu uloví kachnu bez výstřelu, potom je vyzkoušen ještě z přinášení kachny z vody s výstřelem, na rozdíl od našeho zkušebního řádu se střílí vedle kachny a těsně před jejím uchopením psem. Zde je nutné podotknout, že ne ve všech spolkových zemích Německa je možné zkoušet práci na živé kachně. V Dolním Sasku to možné je.
Již v pátek večer byli všichni 4 naši ohaři vyzkoušeni a k velkému potěšení všech přítomných všichni obstáli se samými čtyřkami v I.ceně. Jedna fena dokonce postoupila do sobotního schausuche, a kromě toho získala ještě ocenění z nosu 4h. Druhá fena získala známku 4h na dohledávce postřelené kachny. Známka 4h je zkratkou 4 hervorragend v přesném překladu známka 4, ale vyčnívající, excelentní, znamenitý nebo volněji přeloženo super výkon.
V sobotu dopoledne rozhodčí odevdávali svá hodnocení v centru soutěže, odpoledne potom proběhlo mohutnou koronou sledované schausuche, kterého se zúčastnilo vybraných 23 vítězů skupin, kteří předvedli na IKP výkon hodný účasti v tomto finále v práci. Z českých NKO se zúčastnila fena Magda z Vtelenských polí vedená Lumírem Růžičkou. Vítezkou této přehlídky se stala hnědka Betty vom Horum vedená mladou vůdkyní Christinou Perplies z pořádajícího klubu Wesser -Ems. Na druhém místě skončila také hnědka Maja vom Theelshof vedená Marcelem Krenzem z klubu Havelland .
V sobotu večer byly největší zkoušky NKO na světě zakončeny při společenském večeru –festabendu, předáním cen.
Z České republiky se zúčastnili ohaři se svými vůdci s následujícím hodnocením:
Gert ze Štípek, ocenění na přehlídce V2 , výkon 136 bodů ,I.c., chovatel a vedoucí Luděk Muller, majitel Mgr. Michael Kretek
Keira od Řeky Lomnice, ocenění na přehlídce V, výkon 136 bodů, I.c., majitel a vůdce Ing. Ladislav Kopsa,chovatel Karel Stejskal
Karin od Věžeckého potoka, ocenění na přehlídce V, výkon 136 bodů ,I.c., práce na vodě 4h, chovatel, majitel a vůdce Břetislav Jelínek
Magda z Vtelenských polí, ocenění na výstavě V, výkon 136 bodů, I.c, nos 4h, účast v schausuche, majitel a vůdce Lumír Růžička

Jako rozhodčí vyslaní naším klubem se zúčastnili Vladimír Kulhánek - předseda KKO Brno, známý chovatel a cvičitel Jiří Drábek, místopředseda KDO Petr Buba, člen výboru KKO MUDr.František Nahodil a Ing. Václav Vlasák. Všem patří dík za posuzování bez jakéhokoliv nároku na odměnu či cestovné, tak jak je to běžné v celé Evropě.

Závěrem musím připomenout, že při příležitosti IKP se konalo zasedání Světového klubu NKO, při kterém kromě koordinace plánu práce na další léta, byl přijat KKO Brno za řádného člena. Tudíž nyní všechny tři kluby v České republice zabývající se chovem NKO jsou řádnými členy Světového klubu NKO. Pro připomenutí je třeba uvést, že náš klub je členem od roku 1994.
Byly tím ukončeny veškeré spekulace o tom, že každou zemi má zastupovat pouze jeden klub a to ten největší. Byly tím zastaveny snahy i náš klub vyřadit z tohoto společenství, jak se po několik let určité skupiny či temné síly snažily, a to doslova i v předvečer letošního zasedání Světového klubu.
Kromě KKO Brno byl přijat i druhý klub z Ukrajiny. Předseda Světového klubu a zároveň předseda spolkového klubu v Německu prof. Herbert Lemmer prokázal smysl pro demokracii a rovnoprávnost, na rozdíl od některých dalších. Sdělením, že členem Světového klubu může být každý klub, který zaplatí členský poplatek, a jež ve své mateřské zemi je členem organizace zastřešené FCI, dal jasně najevo, že rozdělování na rovné a ještě rovnější se konat nebude. Že Světový klub nedopustí praktiky nám často vnucované, praktiky určitého útisku větších nad menšími, silnějších nad slabšími. Případně, že Světový klub jej jen pro vyvolené.
Světový klub rovněž potvrdil, že příští již 26.ročník IKP se bude v Česku. Jeho pořadatelem bude KCHNKO v Praze. KCHNKO bude moci prokázat, že tyto největší zkoušky pro NKO na světě dobře zorganizuje a napraví tím i určité přešlapy, které i v blízké minulosti způsobil svou cílevědomou snahou po útisku dalších dvou klubů.
Věřím, že všechny tři české kluby, všichni tři řádní členové Světového klubu, na příští 26. ročník IKP přihlásí vysoký počet psů, kteří budou naši republiku i své kluby dústojně reprezentovat . Alespoň tak, jako letošní účastníci.

V Jizerním Vtelně dne 23.10.2011 Ing. Václav Vlasák

IKP 2011
Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO