Facebook
Členské příspěvky na rok 2017
Přidáno - 04.12.2016 (15:13:56)
Členský příspěvek na rok 2017 ve výši 400,- Kč je nutné uhradit do konce února 2017 na účet Klubu krátkosrstý ohař ČR vedený u Komerční banky v Benátkách nad Jizerou,
číslo: 78 - 4759350207/0100.
Možnosti platby:
1/ vkladem na účet přímo v Komerční bance. Kvůli přesné identifikaci je nutné uvést:
a/ do rubriky„ specifický symbol „ Vaše rodné číslo /dobrovolně pro snazší identifikaci.
b/ do rubriky„Vklad jménem„ Vaše jméno, příjmení a adresu.
2/ převodem z účtu na účet:
a/ do popisu příkazce prosím uveďte, že se jedná o členský příspěvek na rok 2017
b/ do popisu pro příjemce uveďte Vaše jméno, příjmení a adresu.

Nezapomeňte prosím uhradit včas a přesně podle výše uvedeného návodu, jinak nebude příspěvek správně identifikován! Úhradou členského příspěvku na rok 2017 ve prospěch výše uvedeného účtu výrazně usnadníte činnost klubu.
Členské příspěvky již není možné platit v hotovosti, ale pouze na výše uvedený účet!
Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO