Facebook
Očkování proti vzteklině
Přidáno - 15.03.2019 (18:36:43)

Vážení přátelé,

Jak jste se možná někteří z Vás již dozvěděli, tak dne 1.ledna 2020 vstoupí v platnost další novelizované ustanovení již jednou novelizovaného zákona - Zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči, která dává nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině.

Tato nová pravidla se týkají všech psů bez ohledu na plemeno, praktické využití a složené zkoušky. Majitelé psů vědí nebo přesněji řečeno by měli vědět, že jsou ze zákona povinni zajistit, aby byli - cituji: "psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáři od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři" konec citace.

Nový požadavek zákona říká že: cituji "Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v cl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65 ), s výjimkou psa, který byl označen citelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožnuje zjistit totožnost konkrétního psa". konec citace

Pokud si někdo bude chtít přesné znění požadavku ověřit, musí si otevřít znění Zákona platné od 1.1.2020. V současně platném znění toto ustanovení nenajdete.

Srozumitelně řečeno s platností od 1.1.2020 nebude moci veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem. Výjimku tvoří před 3.7.2011 čitelným tetováním označení psi. V praxi to znamená problém pro celou řadu loveckých plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí být identifikačně označena. Kynologické předpisy zatím uznávají jak tetování, tak čipování. Jen požadují, aby vrh byl jako celek označen stejným způsobem. Řada loveckých plemen tetuje. Dle dostupných zdrojů lze zjistit, že Českomoravská kynologická unie zatím neuvažuje o tom, že by jako identifikační označení psů s průkazem původu uznávala jen čipování.

Dle mého názoru je to ale velké a závažné téma pro chovatelské kluby.

Zůstanou - li tedy jenom u tetování, budou muset majitelé psů nechat své čtyřnohé pomocníky ještě jednou identifikačně označit čipem kvůli vakcinaci proti vzteklině, která je ze zákona povinná!

Od 1. 1. 2020 toto platí, bez rozdílu, pro nás všechny!

(Získáno a zpracováno z veřejně dostupných zdrojů a z webu ČMKJ)

"Lovecké kynologii zdar"

Mgr. Miroslav Drahota, v.r.

Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO