Facebook
Klubové podzimní zkoušky, CACT, res. CACT, Nepřevázka
Přidáno - 09.06.2009 (20:31:58)

Klubové podzimní zkoušky ohařů se zadáním titulů CACT, 30.5.2009

Mladá Boleslav – MS Stařechov, MS Brodce a soukromá honitba Žerčice


V sobotu dne 30.05.2009 se netradičně (na jaře) konaly dvoje klubové PZ ohařů. Byly uspořádány ve spolupráci s OMS Mladá Boleslav.

Prvním důvodem k uspořádání v netradičním termínu byly blížící se IKP v Německu, pro které musí každý ohař v době přihlášení (do konce června) mít absolvovány ZV a PZ. Druhým důvodem bylo rozložení výcviku mladých ohařů, se kterými vůdci chtějí jít již letos na VZ. A konečně třetím případné využití fen ještě v letní sezoně k chovu.

Samozřejmě, pořadatelé byli zvědaví jak se zkoušky v jarním termínu povedou, i když dvouletou zkušenost s pořádáním zkoušek tohoto typu v jarním období mají. Termín byl plánován již v třetím čtvrtletí minulého roku i s ohledem na vývoj počasí. Zima a jaro však trochu zamíchala karty. Zkoušky z původně plánovaných ozimů, pro jejich výšku, byly přesunuty do jařin a na luka.

Na zkoušky se přihlásilo proti plánovaným 12-15, neočekávaných 30 ohařů. Proto bylo nutné podle zkušebního řádu zorganizovat (již bylo uvedeno výše)  jako zkoušky dvoje, ale s tím, že budou zadány ale pouze jedny sady titulů z obou zkoušek.

Dostavilo 30 ohařů. Na prvních zkouškách běželo 18 ohařů, ve třech skupinách po šesti. Na druhých zkouškách potom 12 ohařů - dvě skupiny po 6 ohařích.


První skupina PZ
Vrchní rozhodčí
:  Ing. Vladimír D e j m e k
Počet předvedených psů: 18

Rozhodčí: Josef Hendl, Karel Švestka, Josef Peroutka, Přemek Tvrzník, Tomáš Walner, Ing. Milan Kottek

Jméno, pohlaví, plemeno psa, majitel, vůdce, počet bodů, klasifikace, poznámka 
Iran z Ranského letiště,Pes/NKO,Josef Hauf,Zdeněk Čechvala,300 b.,I. cena, res. CACT,1.
Asta z Lovčických tarasů, Fena/ČF, Ing. Jaroslav Novotný, dtto, 300, I. cena, 2., CACT 
Elizabeth Queen Sírius nova, Fena/VOK, D. Velíšková, dtto, 300, I. cena, res. CACT, 3.
Alf z Tomešova dvora, Pes/NKO, Josef Hauf, dtto, 300, I. cena,  4.
Bor od Semické hůrky,Pes/NKO, Vladimír Čapek, Hana Kovářová, 300, I. cena, 5.
Veron Vospet, Pes/NKO, Bohuslav Mužák, dtto, 296 I., cena, 6.
Or Kajan z Baštin, Pes/MOK,  Zuzana Čechová, dtto, 295, I. cena,CACT, 7.
Blesk von Leinbruck, Pes/NKO, Pavel Masopust, dtto, 289, I. cena, 8.
Attila z Mešinské hájovny, Fena/MOK,  Lucie Chocholová, dtto, 288, I. cena, res. CACT, 9.
Anni Moni Salvia, Fena/VOK, Pavel Pícha,  Jana Píchová, 288,  I. cena, 10.
Jasmin Piaf Dama Krkonoše, Fena/BA,Ing. Jana Posseltová, dtto, 286, I. cena, CACT, 11.
Alfa z Tomešova dvora, Fena/NKO, Jan Temkovič,  dtto, 284, I. cena, 12.
Amir z Bejšova , Pes/NKO,  Jiří Drahokoupil, dtto,  278,  I. cena, 13.
Kliff z Dřínova,  Pes/NKO,  Petr Cvíček,  dtto,  270,  II. cena, přinášení srst. 1, 14.
Ája z Tomešova dvora,Fena/NKO, Miroslav Tomeš,dtto, 257, II. cena, kachna 1, 15.
Questa z Meš. hájovny, Fena/POI, Jiří Drábek,L.Svobodová, 242,II.cena,kachna 1,16.
Kit od Nezd. potoka, Pes/POI, JUDr. Václav Šíma,dtto, 218, III.cena, nos 2, 17.
Agrippa z Mešinské hájovny, Fena/VOK, Václav Parýzek, dtto,  --- --- odvolal 18.

Hodnocení: Chladný den pod mrakem, bez přeháněk. Zazvěření honiteb vyhovovalo pro přezkoušení všech předváděných jedinců. Úroveň předváděných ohařů velmi slušná, chování vůdců sportovní, protest nebyl podán žádný. PZ organizačně velmi dobře zajištěné.
Převázka u Mladé Boleslavi dne 30.05.2009Resumé z druhých PZ ohařů:
Vrchní rozhodčí:
Vladimír Hruška
Čísla losů 1 – 6 posuzovali: Vladimír Šmíd a Miroslav Mocek
Čísla losů 7 – 12 posuzovali: Petr Herčík a Josef Jarolím

Výsledky byly následující: V I. ceně obstálo všech 12 ohařů.


Přehled výsledků:

Jméno ohaře a plemeno Vůdce Cena Body Pořadí Pozn.
Cita z Mešin. hájovny, NKO, Jiří Drábek, I., 300, 1, CACT
Magda z Vtelen. polí, NKO, Lumír Růžička, I., 300, 2
Antony Shefis,VOK, Milan Kazda, I., 300, 3, CACT
Kristýna z Vtel.polí, NKO, Ing. Václav Vlasák, I., 296, 4
Gera z Býchorska, NKO, Pavel Vach, I., 283, 5
Nella z Hložku, ČF,  Ing. Jaroslav Havlát, I., 283, 6, res.CACT
Basco vom Osterberg, NKO, Jana Uriánková, I., 284, 7
Gaston z Býchorska, NKO, Pavel Vach, I., 277, 8
Dix z Lojzova dolu, ČF, Bc.Miroslav Drahota, I., 277, 9
Eny z Heřmanic. stráně, ČF, Josef Havel, I., 258, 10
Cilka od Anab.lesíka, ČF, MVDr. Petr Brzobohatý, I., 252, 11
Dar z Tichého ml., NDRO, Josef Švejda, I., 252, 12


Podle výše uvedených výsledků byly zkoušky velmi úspěšné. Počasí nebylo slunečné ani teplé. Chvílemi vál studený vítr a bylo mokro..
Protesty nebyly podány. Výkony rozhodčích byly na vysoké úrovni. Chování vůdců také. Společenská úroveň byla vysoká.
Zkoušky byly dobře připraveny, za což patří MS Stařechov, MS Brodce, soukromé honitbě v Žerčicích, a zejména Klubu krátkosrstý ohař velký dík.


V Budiměřicích, dne 05.06.2009 Vladimír Hruška
vrchní rozhodčí druhých zkoušek


 

 

Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO