Přihlašování na NFT, CACT, Mladá Boleslav, 11.05.2024

Vážení přátelé,

 

 

přihlášky na národní field trial konaný v sobotu dne 11. května 2024 v Mladé Boleslavi zasílejte prosím na klubové přihlášce ve

formátu .pdf na mailovou adresu předsedy klubu KKO ČR, z. s.: vaclav.vlasak@post.cz panu Ing. Václavu Vlasákovi.

 

Propozice naleznete zde: Propozice__-_NFT_2023_-_Mladá_Boleslav_-_uctění_památky_prezidenta_Josefa_Němce

 

Zkušebně bude zařazena soutěž čtyřčlenných družstev / bez zápisu /:

 

1/ Aby mohla být soutěž hodnocena musí obstát alespoň dva jedinci z družstva.

2/ Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů.

3/ Pro zvýšení atraktivnosti se připočítávají body za:
a/ více plemen v družstvu, např. 2 plemena 2 body, 3 plemena 3 body, 4 plemena 4 body
b/ více pohlaví vůdců, max. dva body /rozlišujeme dvě pohlaví/
c/ pouze jeden vůdce v družstvu 1 bod
d/ CACT v družstvu– 4 body
e/ res.CACT v družstvu – 2 body

 

 

Pokud se soutěž družstev osvědčí, pro rok 2025 bude zpracován soutěžní řád, a soutěž se přejmenuje na: Pohár prezidenta Josefa Němce

 

 

Děkujeme,

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého,

 

 

Výbor KKO ČR, z. s.