Přihláška k

Klubové všestranné zkoušky, CACT
Brno venkov, 22.-23.10. 2022

Propozice: KVZ Brno venkov 22.-23.10.2022
Uzávěrka: 14. 10. 2022,
Pověřená osoba: Ing. Šimon Janů
tel.č. + 420 608 506 191,
e-mail: janu.simon@gmail.com