O klubu KKO

Klub krátkosrstý ohař byl založen 12. března 1993 odpoledne v Kařezu u Zbirohu.

DSC09161 edit 1 1

Slovo úvodem

Klub krátkosrstý ohař byl založen 12. března 1993 odpoledne v Kařezu u Zbirohu. Klub založilo 11 chovatelů a příznivců NKO, kteří se cítili ve své činnosti být diskriminováni v tehdejším KCHKO. Hlavně v následujících bodech:

1/ nemožnost chovat černé a černobílé NKO – tedy nerespektování standardu NKO v plném rozsahu

2/ nemožnost ponechat více než 6 štěňat ve vrhu

3/ nemožnost využít chovného psa staršího 9 let 

4/ zakonzervování chovu v genealogických liniích řízeným chovem

Klub od počátku svou činnost rozvíjí v oblasti chovu. Nyní v klubu odchováme za rok i více než 200 štěňat. 

 Jsme si vědomi, že musíme chovat zdravé ohaře. Snažíme se našim chovatelům pomoci ve výběru zahraničních krytí, štěňat v zahraničí.  Víme, že budou využíváni hlavně psi a feny pocházející z ČR. Velmi se snažíme, aby naši chovatelé se svými NKO absolvovali zdravotní zkoušky, hlavně rentgen na dysplazii kyčelních kloubů. Nyní na aktuálnosti nabývá také rentgen na dysplazii loketních kloubů a OCD. 

Od počátku každoročně pořádáme i tři klubové výstavy, a již dvakrát jsme pořádali výstavu speciální.

Stejně tak podporuje oblast výcviku a pořádání klubových zkoušek.  

Začali jsme pořádat zkoušky vloh – od roku 1994 jako Memoriál Václava Vančury, spoluzakladatele klubu. ZV nyní pořádáme každoročně na více místech po naší republice.  Dále podzimní zkoušky ve větším počtu, a také vodní zkoušky. Od roku 1997 také každoročně všestranné zkoušky ohařů. Od roku 2000 pravidelně pořádáme i několikrát za rok Field Trials. Letní FT se zadáním titulů CACIT a CACT získal od roku 2009 podobu Memoriálu Josefa Nováka, výborného kynologa, trojnásobného vítěze MKP, který se v posledních deseti letech svého života věnoval intenzivně také výcviku ohařů pro FT. Nebylo by dobré zapomenout na úsilí, které klub věnuje pořádání Field Trials na mezinárodní scéně. V roce 2004 byl KKO pořadatelem MS v podzimního FT NKO, v roce 2008 MS v jarním FT NKO. Obě tyto vrcholné akce byly pořádány v Nepřevázce u Ml. Boleslavi.

 

Od roku 1995 se svými NKO se členové zúčastňují IKP, od roku 2004 také Kleemannových zkoušek. Obě tyto vrcholné mezinárodní  zkoušky se zkouší na poli a ve vodě. Vrcholnou mezinárodní všestrannou zkouškou pořádanou Světovým klubem NKO, jehož je náš klub řádným členem jsou Světové všestranné zkoušky NKO –  známé také pod názvem Dunajský pohár  – pořádané jednou za 2 roky. Náš klub je pořádal v roce 2017 v Nepřevázce u Mladé Boleslavi.

Pravidelně každoročně od roku 1995 vydáváme Zpravodaj klubu, který poskytuje shrnutí dění v klubu za daný rok, a také anoncuje akce roku dalšího.

Snažíme se pracovat i s webovými stránkami a vylepšovat je. Ty, které máte možnost si prohlédnout, jsou již třetí v pořadí. Stejně tak náš klub je vidět i na Facebooku.

Snažíme se našim chovatelům, členům, příznivcům i konkurenci přiblížit kompletně naši činnost. Hlavně  však propagujeme výborné plemeno ohařů, v Česku mezi ohaři nejrozšířenější,  německého krátkosrstého ohaře. 

hero image1 scaled