Zdravotní zkoušky NKO

Klub krátkosrstý ohař na své výroční členské schůzi v březnu roku 2010 schválil návrh nových podmínek pro chov NKO. Jednou ze základních změn bylo i sledování zdravotního chovných jedinců prostřednictvím kontrolního rentgenu na dysplazii kyčelního kloubu.

DKK

K tomuto rozhodnutí jsme směřovali mnoho let předtím. První, kdo se touto myšlenkou zabýval, byl Ing. Miloslav Holub, otec zakladatel klubu. K tomuto návrhu dospěl na základě znalostí chovů NKO v jednotlivých zemích, zejména v zemi původu Německu. V Německu již tehdy pro zařazení do chovu byl nutný rentgen na dysplazii kyčelních kloubů, vyhodnocený určeným veterinárním lékařem, tehdejším hlavním poradcem chovu Dr. Albertem Lemmerem. Tehdy s hodnocením HD – frei.

 

Při projednání podmínek pro chov u NKO v České republice v roce se však na základě kategorického nesouhlasu zástupců jak KCHNKO Praha – Klub č. 1, KKO Brno – Klub – 2, jsme s  podmínkou povinného rentgenu na dysplazii kyčelního kloubu / díle jen DKK / neuspěli. Na podmínkách se musí dohodnout všechny kluby pro dané plemeno. 

 

Asi je dobré sdělit, že již v roce 2004 jsme jako součást přihlášky na Kleemanovy zkoušky museli přiložit vyhodnocení rentgenu na DKK s hodnocením HD – frei. Ještě mnohem  dříve, kolem roku 1994 – 1995, byl zájem o krytí některými psy z našeho klubu na základě výsledků na výstavách, ale i IKP německými chovateli. Pokud pes neabsolvoval  rentgen na DKK,  krytí nebylo umožněno.  

V průběhu let všechny okolní země přistoupily k podmínce pro – rentgenu na DKK s hodnocením A nebo B. V zemi původu potom s hodnocením A 1, A 2, B 1, B 2. Stejně tak spolkový klub v zemi původu prosadil jako podmínku pro účast NKO na IKP nebo Kleemanových zkouškách rentgen na DKK. V posledních letech dokonce bylo nutné doložit i u obou rodičů hlášeného psa. Určité výjimky však existovaly, netýkaly se psů hlášených naším klubem.

 

Pro úplnou informaci musíme sdělit, že okolní státy mají rentgen na DKK s výsledkem A-B  nutný jako podmínku pro zařazení do chovu. Jedná se o Německo, Polsko, Maďarsko, Slovensko i Rakousko. Stejně tak ostatní státy západní Evropy, Norsko, Švédsko, Dánsko a Finsko. Z východních zemí potom Ukrajina, Rusko, Rumunsko a Bulharsko. V zemi původu Německu od roku 2022 je nutná pro zařazení do chovu ještě zdravotní zkouška OCD.

 

Na území našeho státu konkurenční plemena ohařů, zejména maďarští ohaři a výmarští ohaři musí absolvovat i další zdravotní zkoušky na choroby, které se u našeho plemene nevyskytují. A to je dobře. Na druhé straně u britských plemen ohařů v naší zemi existují určité tendence tyto již zavedené zkoušky zrušit. Naše národní plemeno český fousek již před 40 lety nechávalo, samozřejmě na základě tehdejších poznatků, u  jedinců zařazovaným do chovu zpracovat rentgen na DKK. Vedení klubu došlo k závěru, že výsledky jsou dobré a dále není nutno tento problém sledovat. Podle mého soudu to bylo i z důvodu zachování rozmanitosti málopočetného plemene.

 

Pokud naši chovatelé chtějí udržet krok se světem, musíme zdravotní zkoušky s našimi NKO absolvovat, i když se s konkurenčním klubem na této podmínce asi nedohodneme. Na nejbližší výroční členské schůzi navrhnu finanční podporu pro ty chovatele majitele, kteří zkoušky absolvují a budou chtít chovat ještě zdravější NKO.  Možná se toto může zdát leckomu jako poťouchlý nápad, ale jsem přesvědčen, že odměnou budou starší NKO s dobrým pohybem. 

Doporučené zdravotní zkoušky pro chovatele a majitele německých krátkosrstých ohařů:

1/ Rentgenové vyšetření  na dysplazii kyčelních kloubů  certificate of radiological HIP dysplazia examination 

zkratka DKK- v zemi původu HD / Hunde dysplazia /

Vyhodnocení  je uvedeno v potvrzení – pro chov vhodné jsou:

 A – bez příznaků DKK, No sign sof HD – v Německu je A rozděleno na A 1 a A 2

 B –  hraniční DKK,  Borderline HD –          v Německu je B rozděleno na B 1 a B 2

2/ Rentgen vyšetření na dysplazii loketních kloubů – certificate of radiological Elbow dysplazia examination

 zkratka DLK, hodnotí se zvlášť levý a pravý přední běh

Vyhodnocení  je uvedeno v potvrzení – pro chov vhodné :

Levá končetina – left limb        – 0    nebo  nepostižen/ clear –  bez příznaků dysplazie loketního kloubu

Pravá  končetina – right limb  – 0    nebo nepostižen / clear – bez příznaků dysplazie loketního kloubu

3/ Rentgenové vyšetření   na  osteochodritis dissecans/ OCD / ramenních kloubů –cetificate of radiological osteochndritis dissecans of shoulder joint examination

zkratka OCD, hodnotí se zvlášť levý a pravý přední běh

Vyhodnocení je uvedeno v potvrzení – pro chov vhodné:

Levá končetina – left limb          nepostižen/ clear

Pravá končetina – right limb      nepostižen / clear


Zdravotní zkoušky je možné podstoupit u renomovaných veterinárních lékařů, kteří zároveň mají oprávnění k jejich vyhodnocení. Případně je možné zdravotní zkoušky podstoupit v ČR,  a  odeslat k vyhodnocení  v zemi původu u veterinárního lékaře, Dr. Wolframa Lemmera. Tato vyhodnocení  budou uveřejněna v plemenné knize NKO v zemi původu. 

Pokud se rozhodnete zdravotní  zkoušky se svými NKO podstoupit, což vám vřele doporučuji,  mohou Vám  všichni tři naši poradci chovu  připraveni pomoci vybrat vhodného veterinárního lékaře.