Světové všestranné zkoušky NKO – Dunajský pohár 2022 v Horním Rakousku

Světové všestranné zkoušky NKO – Dunajský pohár 2022 v Horním Rakousku

DP 2022 plakat

Ve dnech 7. – 8. Října 2022 se konal v Horním Rakousku,  v Taiskirchenu in Innkreis – nedaleko města Ried in Innkreis,  Dunajský pohár – Světové všestranné zkoušky NKO. Neobvykle po třech letech. Odmlka byla způsobena  dobře známou chorobou COVID 19.  Dunajský pohár se konal při příležitosti 130. Výročí založení ÖKK / Österiechischer Kurzhaar Klub/. Z názvu vyplývá, že se jedná o klub zabývající se chovem a výcvikem NKO v Rakousku . Přesněji  lze název přeložit  jako Rakouský klub německých krátkosrstých ohařů. Trochu přemýšlím,  zdali za Rakouska – Uherska byli pánové jako Karel Podhajský, Richard Knoll či otec Jindřicha Steinitze členy tohoto klubu. V Čechách byl první klub NKO založen přibližně v roce 1927 v Teplicích, jako Sudetský klub NKO. Klub, ze kterého vychází historie NKO v Československu, byl založen až v roce 1931.

Penzion Schachinger

 

Náš klub přihlásil 4 NKO.  Jedna fena byla z důvodu pracovních povinností vůdce vyměněna. Do Taiskirchenu přijelo naše družstvo ve složení:

 

1/ Ginna Hastrmánek, vůdce Jaromír Gracl

2/ Achill od Šedivé hory, vůdce Jaromír Gratcl

3/ Czar z Otěšína, vůdce Mgr. Eva Kudláčková

4/ Orris Hastrmánek, vůdce Jiří Novotný

 

Zleva: Jaromír Gratcl, Eva Kudláčková, Petr Buba a Václav Vlasák

 

Jako rozhodčí zastupovali ČR, a hlavně náš klub, Petr Buba a Václav Vlasák.

 

Spřátelený KCHNKO Praha  bohužel své družstvo ani rozhodčí na Dunajský pohár 2022 nevyslal.

 

Na začátku v pátek ráno po nástupu byla provedena přehlídka exteriéru, kde  ve psech dostal V1 Fred vom Donaumündungen vedený Thomasem Unholzerem. Ve fenách získala V 1 XX- Heidemarie vom Theeelshof předvedená Marcelem Krenzem. Oba tyto vůdce si můžeme pamatovat z Nepřevázky v roce 2017, kde náš klub pořádal Dunajský pohár.

Vítězné feny přehlídky exteriéru.

 

Vítězní psi přehlídky exteriéru.

Předem bylo rozlosováno 27 ohařů do 7 skupin. Každou skupinu posuzovali tři rozhodčí podle rakouského zkušebního řádu po celou dobu zkoušek – všechny discipliny. Jako první disciplina se zkoušelo chování na stanovišti / Verhalten am Stand /, zvlášť psi a zvlášť feny. Zkoušelo se u lesa, hned za areálem sportoviště, kde se konalo zahájení.

Chování na stanovišti - psi.

Po této disciplině se postupně všechny skupiny rozjeli na svá pracoviště. Zkoušelo se v okruhu možná 40 km.

 

Posuzoval jsem ve skupině č. 1 spolu s rozhodčími Gerhardem Huemerem a Brigitte Wurmbrand – Stuppach, která také posuzovala na DP 2017 v Nepřevázce.  Posuzovalo se podle Rakouského zkušebního řádu, který od roku 1997, kdy jsem posuzoval na Světových VZ ve Schlosshofu, doznal pouze malých úprav. Od roku 2023 budou mít v Rakousku zkušební řád nový.

 

Naše skupina začala lesní prací. Jako první byla práce na barvě. Byla nakapána delší dobu před našim příchodem na pracoviště určenými specialisty. Vůdci se domnívali, že pravděpodobně v předvečer. V naší skupině všichni psi dostali známku 3 nebo 4. Jeden dostal navíc z hlasiče známku 2. Hlasič a oznamovač má delší barvu o 200 kroků. Také tak to bývalo kdysi  i v našem zkušebním řádu.

 

Další lesní discipliny proběhly v pořádku. Zúčastnění psi byli dobře připravení. Vůdci si museli přinést vlastní zvěř do lesa / následně poté i dole i vody /. Poslední disciplina byla neobvyklá disciplina, sestávající se ze třech disciplin – vodění na řemenu – po cestě, vodění bez řemenu, odložení a následně po schování do úkrytu vůdce po jedné minutě následuje  2x výstřel, asi s odstupem 20 vteřin. Pokus pes obstojí hůře nebo neobstojí v těchto disciplinách. Získá méně bodů, případně žádné, ale ve zkouškách pokračuje bez ztráty kytičky. Nepadá do nižších cen, nemůže neobstát , má pouze méně bodů. Mezi tyto discipliny v lese patří i poslušnost, chování na stanovišti a voditelnost.

 

Po skončení lesní práce jsme se přesunuli na polní práci, kde jako první disciplina bylo přenášení lišky přes překážku. Nemusí být taková, jakou známe u nás. Přišli jsme k příkopu asi 4 metry širokého příkopu se šikmými stěnami, cca 1,5 metru hlubokému na dně  s vodou cca 20 cm. Vůdci jeden po druhém přišli k příkopu a vlastní lišku přehodili přes příkop, psa vypustili z vodítka a ten ji přinesl. Klidně může být dán povel k usednutí, oběhnutí vůdce, případné sednutí po straně není chybou.

 

Polní práce proběhnutím všech psů, přičemž kladné body byly k dobru, a špatnosti  v tomto zahřívacím kole nebyly na obtíž. Tedy kromě prohánění zvěře. Následovala dohledávka pernaté, vlečka s pernatou, zde kladou důraz na vypracování háku /přibližně 60 stupňů /. Poté následovalo druhé kolo hledání. Psi se dostávali kromě mnoha zajíců i do pernaté, a kromě jednoho dalekého prohnání zajíce bez problému. Všichni zúčastnění NKO dobře hledali, vystavovali, byli klidní po ráně.  A to bylo v pátek všechno.

 

V sobotu se naše skupina sešla o hodinu později, v 9,00 hodin. Mí kolegové rakouští rozhodčí nabyli dojmu, že první den bylo prozkoušeno ještě trochu více, než předpokládali.

 

Z místa srazu jsem opět dorazili na místo, kde jsme předcházející den zkoušeli polní práci. Zbývalo vyzkoušet hledání v párech, rychlost a styl zkoušených ohařů. I tyto disciplíny všichni zvládli.

 

Asi kolem 10,30 hodin jsme nasedli do aut směr Mühlheim, blízko Braunau,  cca 40 km vzdálené pracoviště vodní práce.  Vzpomněl jsem si, jak v roce 1995 jsem se zúčastnil jako vůdce IKP, a v této oblasti se také zkoušela voda. Na slepých ramenech řeky Inn.  Zde se zkouší dohledávka kachny v rákosí, nahánění kachny v rákosí a jako poslední disciplina dohledávky postřelené kachny. Terén byl těžký, všichni zúčastnění v naší skupině obstáli. Ve dvou případech poslední disciplina odsunula ohaře do druhé ceny.

 

Odpoledne se celé naše družstvo sešlo v penzionu Schachinger ve Walchshausenu, kde jsme byli ubytováni a sdělovali si své dojmy. Vysoce jsme hodnotili zazvěření revírů, zejména zaječí zvěří. Počítali jsme výsledky jak , kdo dopadl. Tři naši ohaři obstáli. Jirka Novotný měl smůlu při vlečce s pernatou a bohužel neobstál. Jaromír Gratcl s Achillem i Ginnou získal druhou cenu. Achill dosáhl na počet bodů 398, Ginna 386 bodů.  Eva Kudláčková cenu třetí s počtem bodů 380. Na pobarvené stopě z předcházejícího dne dostal její Czar známku 1. Asi třeba doplnit, že minimální počet bodů pro I. cenu je 360.

 

Večer se konalo vyhlášení výsledků spojené s přátelským večerem v restauraci  Wirt und Markt, v Taiskirchenu. Samotná ceremoniál umocnilo krásné troubení, proslovy pořadatelů a místní samosprávy, a hlavně mnoho zlatých pohárů. Oficiální výsledky ještě nemám v listinné podobě, nebyly dosud zveřejněny. V soutěži jednotlivců vyhrál  Einstein v.d. Spessartquelle vedený Mf. Winfriedem Eddelmannem  z Německa / hlavně chová a předvádí dlouhosrsté ohaře /.

 

V soutěži družstev zvítězilo družstvo Německa, druhé bylo družstvo Rakouska, na třetím místě ČR. Určitě tomu přispěli samé čtyřky Czara z Otěšína na poli a pouze jedna trojka na vodě, samé čtyřky Achilla od Šedivé hory na vodě a jedna trojka na poli. Stejně tak bodově vyrovnané práce Ginny Hastrmánek, včetně nejlepší práce z našich psů v lese.  Až na čtvrtém místě bylo družstvo Slovenska složené ze samých věhlasných vůdců / Banas, Tolarovič, Debrovský a Krajčovič /.

Pohár za 3. místo v soutěži týmů.

Letošní ročník Dunajského pohár svou účastí ozdobili  pan Michael Hammerer, prezident Světového klubu NKO a prezident Rakouského klubu NKO pan Leopold Kovanda.

 

Dunajský pohár zorganizoval viceprezident Rakouského klubu pan Josef Bohninger, a patří mu veliký dík.

 

Příští  Dunajský pohár se koná v roce 2023 v Dolním Bavorsku v režii  místopředsedy spolkového klubu Německa a předsedy klubu Niederbayern, pana Rudi Fische.

DP pohary

Příští Dunajský pohár bude nedaleko od našich hranic, jižně od města Pasov.

 

 

V Jizerním Vtelně dne 14. října 2022                                                                  Ing. Václav Vlasák