Facebook

Vítejte na stránkách klubu krátkosrstý ohař ČR

Připravované akce


Na začátku druhého pololetí
Přidáno - 24.07.2012 (09:10:03)

Vážené dámy, vážení pánové, členové Klubu krátkosrstý ohař,
je druhá polovina července, pravé léto trochu skrývá svou tvář, tak je čas trochu bilancovat, co se událo v první polovině roku, a připomenout co nás čeká v té druhé. Možná trochu nelogicky začnu tím, co nás čeká.

Minulý týden jsem obdržel, možná ještě ne konečnou informaci, o počtu přihlášených NKO na klubovou výstavu dne 11. srpna v zámeckém parku v Zákupech u České Lípy. Zatím byly zpracovány přihlášky více než 60 NKO. Jsou obsazeny všechny třídy od štěňat až po třídu vítězů. Na této výstavě bude proveden výběr do chovu. Pan Wolfgang M. Casper, místopředseda německého spolkového klubu / Deutsch Kurzhaar Verband / a předseda regionálního klubu Saarland, přijal mé pozvání k posuzování na této výstavě a věřím, že si velkou přehlídku a podle jmen přihlášených ohařů i kvalitní přehlídku nenechá ujít. Pan Casper je vyhledávaným rozhodčím, často posuzuje v zahraničí a pouze NKO. Rozhodně tato výstavu stojí za Vaši pozornost.

Minulý týden jsem se dozvěděl o přijetí dvou NKO z českých chovů na největší a hlavně nejprestižnější zkoušky pro NKO v Evropě – 40. Kleemannovy zkoušky. Gert ze Štípek a Magda z Vtelenských polí / oba odchovanci z našeho klubu /polí budou mít možnost poměřit se s elitou evropských chovů, ale hlavně se zástupci nejlepších německých chovů. Celkem je přihlášeno 135 NKO. O tom, že není jednoduché se přihlásit mnoho z Vás jistě ví, ale podmínky pro přijetí připomenu. Přihlašovaný jedinec musí absolvovat zkoušky vloh, podzimní zkoušky, všestranné zkoušky a další loveckou zkoušku – vše v I. ceně. Stejně tak výstavu ve třídě dospělých s oceněním alespoň velmi dobrý, rentgen na dysplazii kyčelních kloubů s hodnocením A1,A2,B1 nebo B2- posouzený v Německu. Dále nezbytné individuální zkoušky na pobarvené stopě, z ostrosti a na vodě. Přeji oběma přihlášeným ohařům, jejich vůdcům i celým realizačním týmům mnoho úspěchů. Na těchto zkouškám v předešlých ročnících obstálo v průměru kolem 50 % zúčastněných. Jubilejní 40. Kleemannovy zkoušky – zkoušky v poli a na vodě, včetně závěrečného přehlídkového hledání proběhnou ve dnech 13.-15.09.2012 v Altwarmbuchenu u Hannoveru, v Dolním Sasku. Vzdálenost necelých 400 kilometrů z hraničního přechodu Petrovice u Ústí nad Labem, dělá z této vrcholné kynologické akce dostupnou akci i pro české občany.

Kromě dvou výše uvedených akcí náš klub čeká pořádání dvou PZ / Klatovy a Mladá Boleslav/, Memoriál Jitky Hromadové na Opavsku v Bolaticích, dále dvou mezinárodních akcí se zadáním titulů CACIT a CACT - Memoriál Josefa Nováka a Memoriál Milana Novotného, pořádané druhý zářijový víkend v Těšanech u Brna a také nás čeká Memoriál Františka Horela v Mladé Boleslavi – Nepřevázce v polovině října, který bude tečkou za mezinárodními akcemi v roce 2012. Není možné se nezmínit o národní akci, pořádané třetí víkend v říjnu jako vzpomínka na našeho zemřelého výcvikáře Ing. Vladimíra Dejmka. Pořadatel OMS Karlovy Vary, kde Ing. Dejmek dlouhá léta působil ve funkci předsedy kynologické komise uspořádá všestranné zkoušky se zadáním titulu CACT.

Na všech mezinárodních akcích budou posuzovat zahraniční rozhodčí. Na MJN a MMN jsou již přihlášeni zahraniční psi a vůdci. Všechny zájemce o akce našeho klubu srdečně zvu.
Kromě akcí, které se bezprostředně dotýkají našeho klubu, proběhnou dvě tradiční všestranné akce pořádané pro všechna plemena ohařů. První víkend v září Memoriál Richarda Knolla na Opavsku, kam se na základě jarní kvalifikace probojovalo mezi 20 účastníků, 8 NKO odchovaných v našem klubu tj. 35 %. Tedy nejvíce ze všech klubů ohařů v ČR. Všem přeji mnoho úspěchů a co nejsilnější zastoupení našeho klubu na Memoriálu Karla Podhajského v Přešticích u Plzně poslední pátek a sobotu v září.

To co nás čeká již víte, nyní se vrátím k událostem prvního pololetí. Uspořádali jsme troje zkoušky vloh – Brno – venkov, Praha 10 a Chrudim, FT Brno-venkov, podzimní zkoušky v Karlových Varech. Dohromady startovalo 81 ohařů. Chci tímto všem pořadatelům poděkovat za řádnou přípravu zkoušek a jejich důstojný průběh, majitelům honiteb potom za dobré zazvěření.

Stejně tak jsme uspořádali klubovou výstavu bez zadání titulu Klubový vítěz v Hlučíně. I když bylo přihlášeno méně psů a fen, měla výstava špičkovou úroveň, co se týká předvedených jedinců. Domnívám se, že každý z vítězů jednotlivých tříd by se směle mohl postavit na špici na výstavách jiných.

Náš klub je zaměřen hlavně na chov a zušlechtění plemene německý krátkosrstý ohař. Včera byl ohlášen jedenáctihlavý vrh v našem klubu. Celkem od začátku roku bylo v našem klubu narozeno 131 štěňat v 16 vrzích, průměr na 1 vrh je 8,18 štěněte. Tento údaj je již měřitelný se zemí původu. Tři vrhy jsou ze zahraničních krytí / po německých psech /. Zajímavostí jistě je, že po psu Best Baron od Habrovického rybníka bylo od počátku roku narozeno ve čtyřech vrzích narozeno 39 štěňat, tedy průměr 9,75 na 1 vrh.

Zatím jsem se zmiňoval o věcech, které se povedly ať již našemu klubu, vůdcům na zkouškách nebo vystavovatelům.


Méně populární je zmiňovat se o věcech, které se nepovedly. Co se nepovedlo? Ne našemu klubu, ale někomu jinému. Možná jste o problému již slyšeli. Vezmeme to hezky od začátku. Dne 14. července 2011 byly zástupci tří klubů zabývajících se chovem NKO schváleny a podepsány podmínky pro zařazení do chovu NKO v České republice platné od 1.ledna 2012. Součástí těchto podmínek je, že výběry do chovu ve všech klubech se konají pouze na klubových nebo speciálních výstavách pro NKO. Dále, že pokud se kluby vždy do 15. srpna kalendářního roku dohodnou, potom mohou být pro další kalendářní rok dohodnuty další dva termíny výstav, při kterých výběr do chovu proběhne a kdo jej provede.

Pro lepší přehlednost chronologicky seřadím sled událostí, které vyvrcholily stížností konkurenčního KCHNKO na náš klub a KKO Brno:

1/ 14.07.2011 byla sepsána dohoda výše uvedená dohoda, včetně organizace výběrů do chovu, ještě jednou zopakuji, že pokud se účastníci dohody – 3 kluby dohodnou, mohou pro příští kalendářní rok vždy do 15.srpna naplánovat další dva termíny výstav, kde bude výběr proveden.

2/ 18.07.2011 – MVDr. Čestmír Šrámek Csc., hlavní poradce chovu KCHNKO – rozesílá dopis, kde kromě naplánování klubových výstav KCHNKO naplánoval ještě třetí výběr jejich klubu na MVP Litoměřice dne 26.05.2012, bez jakékoliv řádné dohody s ostatními dvěma kluby. Čtyři dny po sepsání těžko rodící se dohody, řečeno velice mírným a slušným výrazem, ji znehodnotil.

3/ Na tento moment KKO Brno i náš klub logicky zareagovali naplánováním společného výběru do chovu na den 04.02.2012 při MV Brno.

4/ Jaké bylo naše překvapení, když v zápisu z předsednictva vrcholného orgánu ČMKU – předsednictva / dále P ČMKU / dne 22.03.2012 jsme se dočetli, že jsme porušili dohodu pro zařazení do chovu, a ještě jednou něco vyvedeme, potom nás / KKO Brno i náš klub / budou v rámci pravidel ČMKU řešit. P ČMKU takto reagovalo na dopis - udání předsedy KCHNKO pana Josefa Nováka, kterým si stěžoval na společný výběr KKO Brno a našeho klubu v Brně dne 04.02.2012. Jestli motivem udání byla nedostatečná informovanost předsedy pana Nováka nebo snaha po vyvolání nevraživosti mezi kluby, případně určité mocenské ambice / vnitroklubový boj funkcionářů/ uvnitř KCHNKO, to si netroufnu odhadnout.

5/ Na tento krok předsednictva ČMKU jsem okamžitě reagoval a předsednictvu ČMKU předložil důkazy, kdo první porušil dohodu / tedy KCHNKO / a zároveň P ČMKU vyzval k revokaci rozhodnutí. Zároveň jsem vyjádřil názor, že udání ze strany KCHNKO mi připomíná dvě známá přísloví: „ Zloděj křičí, chyťte zloděje “ a „ Kdo udává první je ve výhodě “

6/ P ČMKU na své schůzi dne 26.04.2012 své rozhodnutí revokovalo a opět všechny kluby vyzvalo k dodržování podepsané dohody o chovných podmínkách z roku 2011.

7/ P ČMKU na schůzi dne 24.05.2012 znovu projednalo dohodu uzavřenou mezi třemi kluby chovatelů NKO a došlo k závěru, že dohody o výběrech do chovu nad rámec klubových a speciálních výstav musí být vždy jednoznačné, sjednané písemně. S tímto závěrem vřele a jednoznačně souhlasím.

Tímto momentem bylo vše týkající se výše uvedeného problému vyřešeno a považoval jsem věc za uzavřenou. S určitým časovým odstupem jsem bral vše jenom jako další nepovedenou provokaci proti našemu i brněnskému klubu. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem se ve Zpravodaji KCHNKO 1/2012, jeho úvodníku, kromě jiných zajímavostí dočetl, že jsme porušili / náš klub a KKO Brno / dohodu o výběrech do chovu, takže o nějaké spolupráci mezi kluby nemůže být ani řeč. Nevím, jakými informacemi k této problematice autor disponoval, ale je s podivem, že se jedná o předsedu kárné komise klubu, a ten by měl mít informace relevantní! Dokonce si myslím, že dohodu mezi kluby ani dokonale nezná, protože jinak by věděl, že existuje možnost po dohodě - výběr nad rámec klubových a speciálních výstav. Stejně tak není asi řádně informován o aktuálním dění ve vrcholném orgánu české kynologie ČMKU, veřejně dostupném na www.cmku.cz.

Při pročítání úvodníku jsem si také přečetl o problému zákazu kupírování. Autorovi je jasné, že zákaz kupírování vymysleli lidé, kteří tomu nerozumí! Nevím, zdali někdy viděl nekupírované NKO před prací, při práci a po práci. Nevím, jestli viděl nekrózu prutu, případně v kolika případech. Nevím, jestli má relevantní informace ze zemí, kde se dlouhodobě nekupíruje, a žádné dramatické problémy s dlouhými pruty nemají. Nebo jestli pouze četl, jak jedna paní na schůzi v Německu vyprávěla, jak si její fena otloukla prut o nábytek.

Úplně závěrem příspěvku. Určitě je lepší spolupracovat mezi kluby ať na šlechtění prutů, na metodice sledování potomstva – dobré by bylo sledovat podle štěňat odchovaných v jednotlivých klubech a ne podle chovných psů a jejich zařazení v klubech. Případně na sjednocení názvosloví při posuzování exteriéru- např. navždy vyřešit výraz krátká křížová kost nebo se konečně dohodnout ve všech klubech o nutnosti rentgenu na DKK. V tomto ohledu jsme mezi vyspělými kraťasářskými zeměmi úplně poslední, kteří dysplazii nesledují.

Určitě zdravější pro činnost všech klubů, je konkurovat si na výstavách a zkouškách, včetně zahraničních, než psát udání na druhé za chybu, kterou jsme první učinili sami, a toto ještě „ po goebbelsovsku „ opakovat. O takovém chování si nakonec udělejte úsudek sami.


Vážené dámy a pánové,
 
trochu méně než jsem původně chtěl, píši o věcech radostných, trochu více o méně radostných, byť to jsou věci, které se bezprostředně týkají chovu NKO v naší republice, kde v rámci chovu náš klub zaujímá čím dále významnější místo.

Přeji Vám všem osobní pohodu, mnoho zdraví a mnoho krásných zážitků s NKO v hlavní kynologické a následně i lovecké sezóně.


V Jizerním Vtelně dne 24.07.2012
Ing. Václav Vlasák

Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO